μονοδιαμερισματικη αρθροπλαστικη γονατος

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί τη σωστή επιλογή για ένα ποσοστό ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός συστήνει τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος στην περίπτωση που οι αρθριτικές αλλοιώσεις περιορίζονται στο ένα μόνο διαμέρισμα (τμήμα) του γόνατος.Το γόνατο χωρίζεται σε 3 κύρια διαμερίσματα: Το έσω διαμέρισμα, το έξω διαμέρισμα και το επιγονατιδομηριαίο διαμέρισμα (το εμπρόσθιο τμήμα του γόνατος μεταξύ της επιγονατίδας και του μηρού).

Στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος αντικαθίσταται μόνο το κατεστραμμένο διαμέρισμα του γόνατος με ένα τεχνητό εμφύτευμα ή πρόθεση. Οι υγιείς χόνδρινες επιφάνειες του υπόλοιπου γόνατος παραμένουν ως έχουν.

Μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, με τις κατάλληλες ενδείξεις, έχει άριστα αποτελέσματα σε μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής γόνατος σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική γόνατος περιλαμβάνουν:
• Ταχύτερη περίοδο αποθεραπείας – αποκατάστασης.
• Ηπιότερο μετεγχειρητικό πόνο.
• Μικρότερη απώλεια αίματος στο χειρουργείο.
• Επιπλέον, εξαιτίας του ότι στο οστό διατηρούνται ο χόνδρος και οι σύνδεσμοι στο υγιές τμήμα της άρθρωσης, πολλοί είναι εκείνοι οι ασθενείς που αναφέρουν ότι στη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική νιώθουν το γόνατό τους πιο «φυσιολογικό» σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική.

Τέλος, με τη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος οι ασθενείς επιδεικνύουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης της άρθρωσης (κάμψη και έκταση).
Επειδή η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος γίνεται με μια σχετικά μικρή τομή και γενικότερα με μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συντομότερη και η διάρκεια της αποθεραπείας είναι μικρότερη.
Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ηπιότερος ενώ η άρθρωση παρουσιάζει μικρότερο οίδημα. Γενικότερα, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής έχουν ταχύτερη αποθεραπεία σε σχέση με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις , οι ασθενείς επιστρέφουν σπίτι σε διάστημα μιας έως τριών ημερών μετά το πέρας του χειρουργείου. Η φόρτιση του σκέλους αρχίζει άμεσα μετά το χειρουργείο. Μπορεί να χρειαστεί περιπατητήρας τύπου «π», πατερίτσες ή μια βακτηρία (μπαστούνι) για τις πρώτες ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι ο ασθενής να αισθανθεί αρκετά άνετα ώστε να βαδίζει χωρίς βοήθεια.
Κατά την μετεγχειρητική περίοδο, ο χειρουργός σε συνεργασία με το φυσικοθεραπευτή υποδεικνύουν στον ασθενή τις κατάλληλες ασκήσεις για τη διατήρηση του εύρους κίνησης και την επαναφορά της μυϊκής δύναμης.